Ouders

Contact met ouders

Kinderen verdienen persoonlijke begeleiding. Ook is het belangrijk zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van ouders en kind. Contact maken, contact houden en bijzonderheden uitwisselen over de situatie thuis en op de opvang, is hierbij essentieel. We zijn hierbij altijd alert op het 'welbevinden' van uw kind. We willen graag samen met u een goede vertrouwensband opbouwen die erop gericht is uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Het is belangrijk dat ouders weten hoe het met hun kind gaat in de opvang. We hebben diverse contactmomenten vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een intakegesprek en 10 minuten gesprekken. Informatie over alledaagse dingen, over bijzonderheden thuis of over de dag op de opvang kunt u tijdens de haal- en brengmomenten bespreken. Voor de jongere kinderen (0-1 jaar) geven onze medewerkers u regelmatig een schriftelijke overdracht in de vorm van bijvoorbeeld een schrift/mapje.  Zo houden we het 'welbevinden' van uw kind in de gaten. 

Elk jaar wordt er een speciale enquête gehouden onder de ouders van de KDV en de BSO. Ook op deze manier wordt er naar u als klant gekeken hoe tevreden u bent over onze dienstverlening.

Ouderportaal

Op onze website onder het menu van OUDERS een speciale pagina voor onze klanten het  "ouderportaal". Van deze login kunt u alleen gebruik maken wanneer u klant van KID bent. Wanneer u op deze link klikt, komt u op een andere webpagina terecht.

Als bestaande klant kunt u op dit scherm of in de Ouderportaal App inloggen met uw emailadres en uw wachtwoord. Om de eerste keer in te kunnen loggen dient u uw wachtwoord aan te maken via de link op de inlogpagina. Dit is alleen mogelijk wanneer uw email adres bij ons bekend is.

Wanneer uw email adres nog niet bij ons bekend is, kunt u dit aan ons doorgeven aan het Centraal Bureau of graag onder vermelding van uw debiteur nummer.

Als u ingelogd bent op Ouderportaal kunt u een aantal keuzes maken. De gebruiksmogelijkheden van Ouderportaal worden steeds uitgebreider, maar op dit moment kunt u al via Ouderportaal:

  • uw naam- en adresgegevens controleren en wijzigen
  • de plaatsingen van uw kinderen bekijken
  • uw facturen inzien
  • in januari van het nieuwe jaar uw jaaropgaven voor KDV, VSO en BSO inzien