Kwaliteit managementsysteem

Meer dan 1,2 miljoen organisaties wereldwijd zijn net als kindercentrum Kiddy ISO gecertificeerd. Dat is niet voor niets! Steeds meer gemeenten en andere opdrachtgevers willen bij voorkeur zaken doen met ISO gecertificeerde organisaties. ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om organisaties goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een organisatie gecertificeerd is, wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen van de gestelde kwaliteitsnormen wordt voldaan. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie instelling, heeft dit op basis van een onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat aan Kiddy en BSO Okido (Glorieux) toegekend.

De uitgangspunten van de nieuwe ISO norm, die aan ons op 2 november 2017 is toegekend, draagt bij aan het bieden van hoogwaardige kinderopvang omdat ISO 9001 richtlijnen geeft waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem dient te voldoen. Het gaat hier over de kwaliteit van onze interne processen. Neem bijvoorbeeld onze klachten procedure of het inschrijf proces. De manier waarop wij dit geregeld hebben, borgen wij in ons kwaliteitssysteem. Daarmee zorgen wij ervoor dat het risico op een fout in het proces minimaal is.

Voordelen voor u

  • ISO certificering helpt ons om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren. Hierdoor krijgt ons management een hulpmiddel ter beschikking dat hen in staat stelt om onze organisatie zo goed mogelijk aan te sturen.
  • Processen en structuren zijn voor alle groepen hetzelfde, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van onze medewerkers wordt hierdoor vergroot, hetgeen bevorderlijk is voor een goede werksfeer, lagere werkdruk en ziekteverzuim.
  • Verhoging van efficiency, hetgeen kan resulteren in kostenbesparingen.
  • Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geïdentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen. Dit komt de veiligheid van onze opvanglocatie ten goede.
  • Klanten en hun tevredenheid staat binnen onze organisatie centraal en kan hierdoor geoptimaliseerd worden.
  • ISO certificering levert een positief bedrijfsimago op, zowel lokaal als landelijk, hetgeen resulteert in een hoge mate van vertrouwen.