klachten

Door goed te luisteren wat de wensen en behoeften van onze klanten zijn, streven we er naar om hier goed aan te voldoen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over iets dat voorgevallen is. Hierover kunt u dan met de desbetreffende pedagogisch medewerker praten.
Komt u er met hen niet uit, dan kunt u dit met de kwaliteitsmanager of directeur bespreken. Indien u niet tevreden bent met het antwoord of de afhandeling van de klacht kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie van KID Kindercentra