Flexibele vakantie opvang

Zelf flexibel inplannen

Bij kindercentrum Okido kunt u uw vakantiedagen flexibel inzetten. Dat betekent dat uw kind in de schoolvakanties naar de BSO komt wanneer u dat wenst. U kunt de dagen willekeurig inplannen in de vakantie weken die per schooljaar in overleg met alle Dongense basisscholen worden bepaald. U kind kan in zo'n week 5 dagen komen of helemaal niet. Net wat u wilt.

Een overeenkomst kunt u afsluiten voor Naschoolse opvang inclusief Vakantie opvang of een overeenkomst afsluiten voor alleen vakantie opvang, per schooljaar. Meerdere combinaties zijn dus mogelijk.

Tijdens de schoolvakanties is het kindercentrum geopend van 7.30 uur 's morgens tot 18.00 uur 's avonds. De begeleiders organiseren dan tal van leuke activiteiten, zoals sportmiddagen, museumbezoek en uitstapjes.

U kunt uw kind(eren) zelf aanmelden voor de vakanties. U kunt voor uw kind gratis gebruik maken van het ontbijt. Dit is in de prijs inbegrepen. Wel vragen wij van u om dit voor een bepaalde datum te doen. Wij garanderen dan een plaats voor uw kind in de opvang.

 

 

Voorwaarden flexibele vakantieopvang

Bij BSO Okido en BSO de Berenkuil kunt u uw vakantiedagen flexibel inzetten gedurende het kalenderjaar. Dat betekent dat uw kind in de schoolvakanties naar de BSO komt wanneer u dat wenst. U kunt de dagen willekeurig inplannen in de 12 weken van de schoolvakanties die per kalenderjaar door KID zijn vastgesteld. U kind kan in een vakantieweek 5 dagen komen of helemaal niet, net wat u wenst. Vakantiedagen kunnen alleen per hele dag ingezet worden, het inzetten van halve vakantiedagen is niet mogelijk. Vakantiedagen kunnen alleen ingezet worden in de 12 door KID vastgestelde vakantieweken en niet op studiedagen.

Niet ingezette vakantiedagen komen aan het einde van ieder kalenderjaar, na 31 december te vervallen. Per 1 januari heeft u dan weer een nieuw vakantiebudget om in te gaan zetten.

Bij een opzegging van een vakantiecontract kunt u na de einddatum van het contract geen vakantiedagen meer inzetten. Als er aan het einde van de contractperiode minder dagen zijn ingezet dan ingekocht dan komen deze automatisch te vervallen. Er vindt geen restitutie plaats. Zijn er meer vakantiedagen verbruikt dan ingekocht dan vindt er een nacalculatie plaats en worden de dagen alsnog bij u in rekening gebracht.

KID hanteert voor de vakantieopvang uiterlijke aanmeldtermijnen. Per schoolvakantie is er een uiterste aanmelddatum. Meldt u voor de datum uw kind aan voor de vakantieopvang dan garanderen wij een plaats op de aangevraagde dag(en). Wilt u na de aanmelddatum toch nog één of meerdere vakantiedagen inplannen dan kan dat alleen nog via het Centraal Kantoor. Er zal gekeken worden of er nog beschikbaarheid is op de gewenste dag(en). Per schoolvakantie ontvangen ouders een herinneringsmail met de genoemde sluitingsdatum.

Vakantiedagen die bij het verstrijken van de aanmeldtermijn zijn aangevraagd worden afgeschreven van het vakantiebudget. Vakantiedagen kunnen dus na de sluitingsdatum niet meer geannuleerd worden. Het is eventueel wel mogelijk om aangevraagde dagen te ruilen binnen dezelfde vakantie. Ruilen kan enkel als er beschikbaarheid is. Het ruilen binnen dezelfde vakantie is een service en geen recht.

Tijdens de vakanties is de BSO van maandag t/m vrijdag geopend van 7:30 tot 18:00.

Per vakantie is ten minste de hoofdlocatie BSO Okido, aan de Glorieux geopend. Er word per vakantie bepaald of daarnaast ook de tweede locatie open is, BSO de Berenkuil.

Vakantie 2021-2022

Herfstvakantie: 25 oktober t/m 29 oktober 2021
Aanmelden kan t/m zondagavond 26 september 24:00

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Aanmelden kan t/m zondagavond 28 november 24:00

Carnavalsvakantie:  28 februari t/m 4 maart 2022
Aanmelden kan t/m zondagavond 30 januari 24:00

Meivakantie: 25 april  t/m 6 mei 2022
Aanmelden kan t/m zondagavond 27 maart 24:00

Zomervakantie: 25 juli t/m 3 september 2022
Aanmelden kan t/m zondagavond 12 juni 24:00