IKC Achterberg

St. Josephstraat 62
5101 XS Dongen

T: 0162-310374
(bij BS Achterberg)
LRK-NUMMER 188814140

40 weken opvang

opvang tijdens
schoolweken

Opvangtijden

07.30-13.00
13.00-18.00


Collectieve sluitingsdagen 2019:

Deze opvanglocatie is in alle schoolvakanties van de regio Zuid gesloten. 

Dagopvang-groep Tijgertje

Met deze unieke en innovatieve dagopvanggroep voor 0-4 jarigen blijkt Integraal Kind Centrum (IKC) Achterberg tegemoet te komen aan de wensen van ouders en kinderen. Met name de keuzevrijheid in speeltijden en contractweken in combinatie met huisvesting in de basisschool valt bij ouders in goede aarde. Inmiddels zijn alle leerkrachten en de directie van basisschool Achterberg gewend aan de spelende peutertjes in hun school en wordt er samengewerkt met de juffen van groep1-2.

 ‘de Tijgertjes” beschiktken uit veiligheidsoverwegingen over een aparte Tijger-speeltuin en eigen groepsruimte die voldoet aan alle wettelijke eisen van de kinderopvang. Werkende ouders krijgen hierdoor een financiële tegemoetkoming van de belastingdienst; de kinderopvangtoeslag.

Tijger arrangementen

De verschillende arrangementen kunnen op 3 werkdagen (maan- ,dins- en donderdagen) tussen 8.30 en 18.00 uur worden ingepland,  alleen in schoolweken. In schoolvakanties is de Tijgertjes groep, net als de schoolklassen gesloten.

Voor meer informatie  of een rondleiding kunt u persoonlijk contact opnemen met de leidsters van de groep. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer van IKC Achterberg

Digitaal aanmelden kan 24/7 via de website www.kinderopvangindongen.nl

GGD Rapportage IKC Achterberg

Tijgertje

<

Dagopvang

Activiteiten