IKC Achterberg

St. Josephstraat 62
5101 XS Dongen

T: 0162-310374
(bij BS Achterberg)
LRK-NUMMER 188814140

40 weken opvang

opvang tijdens
schoolweken

Opvangtijden

07.30-13.00
13.00-18.00


Collectieve sluitingsdagen 2019:

Deze opvanglocatie is in alle schoolvakanties van de regio Zuid gesloten. 

Startgroep Tijgertje

De samenwerking van Initia en Kid heeft geresulteerd in de opening van een nieuwe peuterspeelgroep waarin kinderen van werkende en niet-werkende ouders samen spelenderwijs leren in dezelfde groep. Dus geen gescheiden peutergroepen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, maar één peutergroep waarin alle peuters samen spelen in één geïntegreerde groep.

Met deze unieke en innovatieve dagopvanggroep voor 0-4 jarigen blijkt Integraal Kind Centrum (IKC) Achterberg tegemoet te komen aan de wensen van ouders en kinderen. Met name de keuzevrijheid in speeltijden en contractweken in combinatie met huisvesting in de basisschool valt bij ouders in goede aarde. Inmiddels zijn alle leerkrachten en de directie van basisschool Achterberg gewend aan de spelende peutertjes in hun school en wordt er samengewerkt met de juffen van groep1-2

Tijger arrangementen

Peutergroep ‘de Tijgertjes” beschikt uit veiligheidsoverwegingen over een aparte Tijger-speeltuin en eigen groepsruimte die voldoet aan alle wettelijke eisen van de kinderopvang. Werkende ouders krijgen hierdoor een financiële tegemoetkoming van de belastingdienst; de kinderopvangtoeslag.

De verschillende arrangementen kunnen op 3 werkdagen (maan- ,dins- en donderdagen) tussen 8.30 en 16.00 uur worden ingepland. Zowel alleen onder schooltijden en in schoolweken, alsook in schoolvakanties. Deze keuze is aan de ouders. Voor meer informatie over de opvangtijden of een rondleiding kunt u persoonlijk contact opnemen met de afdeling kindplanning van IKC Achterberg, telefoonnummer 310374 of digitaal aanmelden via de website www.bs-achterberg.nl of via dit inschrijfformulier.

GGD Rapportage IKC Achterberg

 

tijgertje

<

startgroep

activiteiten