Corona


Maatregelen bij KID

Onze pedagogisch medewerkers doen hun best om uw kindje een mooie dag te bezorgen in een veilige en gezonde omgeving. Per opvanglocatie hebben wij maatregelen getroffen om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, zoals een één richting looproute en afspraken over het brengen en halen. We vragen om uw medewerking, ook als u wordt gebeld omdat uw kind milde klachten heeft. In de beslisboom 0 t/m 8 jaar ziet u wanneer uw kind welkom is bij klachten en wanneer hij of zij thuis moet blijven.

Hygiëne-maatregelen

We maken onze locaties vaker en meer schoon en onze medewerkers wassen vaker hun handen. Daarnaast hebben we de volgende maatregelen getroffen en afspraken gemaakt:

  • We gebruiken alleen nog papieren zakdoekjes;
  • Kinderen wassen hun handen vaker;
  • Speelgoed wordt vaker schoongemaakt;
  • We houden 1,5 meter afstand van elkaar. Met kleine kinderen is het lastig, maar tussen ouders en medewerkers houden we ons hieraan.
  • Volwassenen komen niet op onze groepen, uitgezonderd medewerkers. Onze medewerkers nemen uw kindje bij de groepsdeur van u over.
  • Houd het contact kort en neem geen andere gezinsleden mee bij het brengen en halen.
  • Wilt u graag iets bespreken? Dat kan natuurlijk. Maak een telefonische afspraak of gebruik het Ouderportaal.
  • Helaas kunt u tijdelijk niet bij de verjaardag van uw kind aanwezig zijn, maar wij vieren het natuurlijk wel. Foto’s delen wij via het Ouderportaal.

Wanneer thuisblijven?
Niet alle gezondheidsklachten wijzen op corona en uw kind hoeft niet altijd thuis te blijven bij verkoudheidsklachten. Heeft uw kind klachten en twijfelt u? Volg de beslisboom 0 t/m 8 jaar om te zien of uw kind gewoon welkom is bij de opvang, of dat hij of zij thuis moet blijven.

Als een van onze pedagogisch medewerkers mogelijk corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft, dan wordt zij op corona getest door de GGD.

Gezondheidsadviezen RIVM
Zie ook de volledige informatie van het RIVM.