Corona

Alleen nog noodopvang voor de BSO

De kinderopvang en het basisonderwijs zijn weer geopend. De BSO is wel nog gesloten en alleen open voor noodopvang. KID biedt alleen BSO-noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Voor wie is onze noodopvang beschikbaar?

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • BSO-kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • BSO-kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

BSO-noodopvang die door KID wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met onze BSO en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.         Let op: Dit is dus anders dan de situatie tijdens de 1e lock down in het voorjaar Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Dan kunt u dit bij KID kenbaar maken. Als onze bezetting dit toelaat zullen wij deze extra opvanguren aan u bevestigen en hiervoor de normale kosten in rekening brengen. U  ontvangt over deze uren uw kinderopvangtoeslag. Aanmeldingen voor noodopvang, zowel binnen als buiten uw contracturen, kunt u indienen via ons ouderportaal. Wij vragen u om bij opmerkingen uw beroep in te vullen. Tijdens uw bezoek aan de noodopvang vragen wij nogmaals uw beroep en dat van uw partner op een formulier in te vullen zodat wij kunnen beoordelen of in aanmerking komt voor de noodopvang.

Cruciale beroepen

Alleen ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen. Deze regels hebben wij niet gemaakt, wij voeren deze slechts uit en vragen hierbij uw medewerking en begrip.

Hoe zit het met de noodopvang in de carnavalsvakantie?

In de vakantieperiode (15 t/m 19 februari 2021) zijn de basisscholen gesloten en biedt BSO Okido noodopvang voor onze reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die wij  hanteren tijdens deze vakantieperiode; 7.30 uur tot 18.00 uur

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om uw kinderen zelf op te vangen, kunt u uw kinderen ook voor de noodopvang aanmelden in ons ouderportaal. Ook dan vragen wij uw beroep bij de opmerkingen te plaatsen. Tijdens uw bezoek aan de noodopvang vragen wij nogmaals uw beroep en dat van uw partner op een formulier in te vullen zodat wij kunnen beoordelen of in aanmerking komt voor de noodopvang.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?

Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij,  volgens de overheid, niet verstandig. 

Hoe moet ik bij KID duidelijk maken dat ik of mijn partner deel uitmaakt van de cruciale beroepsgroepen?

Het beroep dat u uitoefent  kunt u zelf,  middels de door ons gevraagde beroepsverklaring,  aangeven zodat ons systeem van plannen niet te veel belast wordt. KID registreert uw beroep in haar eigen administratie. U hoeft hiervoor op dit moment (nog) geen officiële verklaring van uw werkgever te overleggen. Wij rekenen in eerste instantie op uw begrip en medewerking om in deze uitzonderlijke tijd de noodopvang in goede banen te leiden en beschikbaar te houden voor degenen die werkzaam zijn in cruciale beroepen. De belastingdienst bepaald welke gegevens wij, ten behoeve van de kinderopvangtoeslag, met hen dienen uit te wisselen.

Maatregelen bij KID

Onze pedagogisch medewerkers doen hun best om uw kindje een mooie dag te bezorgen in een veilige en gezonde omgeving. Per opvanglocatie hebben wij maatregelen getroffen om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, zoals een één richting looproute en afspraken over het brengen en halen. We vragen om uw medewerking, ook als u wordt gebeld omdat uw kind milde klachten heeft. In de beslisboom 0 t/m 8 jaar van 12 februari 2021 ziet u wanneer uw kind welkom is bij klachten en wanneer hij of zij thuis moet blijven.

Hygiëne-maatregelen

We maken onze locaties vaker en meer schoon en onze medewerkers wassen vaker hun handen. Daarnaast hebben we de volgende maatregelen getroffen en afspraken gemaakt:

  • We gebruiken alleen nog papieren zakdoekjes;
  • Kinderen wassen hun handen vaker;
  • Speelgoed wordt vaker schoongemaakt;
  • We houden 1,5 meter afstand van elkaar. Met kleine kinderen is het lastig, maar tussen ouders en medewerkers houden we ons hieraan.
  • Volwassenen komen niet op onze groepen, uitgezonderd medewerkers. Onze medewerkers nemen uw kindje bij de groepsdeur van u over.
  • Houd het contact kort en neem geen andere gezinsleden mee bij het brengen en halen.
  • Wilt u graag iets bespreken? Dat kan natuurlijk. Maak een telefonische afspraak of gebruik het Ouderportaal.
  • Helaas kunt u tijdelijk niet bij de verjaardag van uw kind aanwezig zijn, maar wij vieren het natuurlijk wel. Foto’s delen wij via het Ouderportaal.

Wanneer thuisblijven?
Niet alle gezondheidsklachten wijzen op corona en uw kind hoeft niet altijd thuis te blijven bij verkoudheidsklachten. Heeft uw kind klachten en twijfelt u? Volg de beslisboom 0 t/m 8 jaar om te zien of uw kind gewoon welkom is bij de opvang, of dat hij of zij thuis moet blijven.

Als een van onze pedagogisch medewerkers mogelijk corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft, dan wordt zij op corona getest door de GGD.

Gezondheidsadviezen RIVM
Zie ook de volledige informatie van het RIVM.