Stimulering van de ontwikkeling

Elke maand een ander leerzaam thema

Voor- en vroegschoolse educatie geeft een belangrijke impuls aan de ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen. Op het kinderdagverblijf kunnen aan kinderen spelenderwijs educatieve programma's worden aangeboden, die doorlopen in de eerste twee groepen van het basisonderwijs.

VVE is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer. Elk jaar staan er thema's op het programma. VVE biedt ook volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van pedagogisch medewerkers. Er zijn verschillende activiteiten zoals spelletjes, liedjes, taalontwikkeling, motorische vaardigheden etc. 


 

Kindercentrum Kiddy biedt uw kind een omgeving waar hij/zij zich veilig en vertrouwd voelt. In samenwerking met u, de ouders, worden de kinderen begeleid in hun ontwikkeling. Zo leren ze alle vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Vanaf2013 zijn wij een volledig Piramide gecertificeerde locatie als vierde kinderdagverblijf in Nederland.