Over ons

VISIE

De ontwikkeling van kinderen begint al ver voordat ze naar de basisschool gaan. Vanaf de geboorte begint het spelend leren. De eerste levensjaren zijn het meest bepalend en vormen de basis voor de rest van hun leven. Daarom is een rijke pedagogische omgeving en de beste verzorging voor 0-4 jarigen een belangrijke basis voor de persoonlijke ontwikkeling, sociale integratie, succesvol leren en de latere carrière. Daarom is KIDDY trots het 4e kinderdagverblijf in Nederland te zijn met een pedagogisch keurmerk. KIDDY is vereert om een bijdrage te mogen leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren).

FOUNDATION

Wij zijn een maatschappelijk en sterk lokaal verankerde stichting zonder winstoogmerk die in 1988 ontstaan is uit een burgerinitiatief. Een vertegenwoordiging van ouders en drie toezichthouders adviseren onze bestuurder, Wilma Hendrix, bij het bepalen van het strategisch beleid.

Uitzending Dit is Holland: Dit is Kiddy:
https://vimeo.com/715971693

WERKWIJZE

Wij zien kinderopvang als opvoeding die wordt uitgevoerd door onze deskundige mensen die weten wat kinderen beweegt en boeit. Onze mensen dragen kinderen een warm hart toe. Zij hebben de passie om kinderen te helpen hun weg te vinden waarbij zij hen begeleiden bij het ontdekken hiervan. Onze medewerksters creëren met positieve aandacht voor elk individueel kind een veilig klimaat waarin zij kinderen met vertrouwen en humor benaderen. Alleen op onze buitenschoolse opvanglocaties zijn mannelijke medewerkers werkzaam. Zij zijn gespecialiseerd om basisschool kinderen te begeleiden bij sport- en bewegingsactiviteiten