De waarde van kinderopvang

Kiddy draagt bij aan de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

De ontwikkeling van kinderen begint al ver voordat ze naar de basisschool gaan. Vanaf de geboorte begint het spelend leren. De eerste levensjaren zijn het meest bepalend en vormen de basis voor de rest van hun leven. Daarom is een rijke pedagogische omgeving en de beste verzorging voor 0-4 jarigen een belangrijke basis voor de persoonlijke ontwikkeling, sociale integratie, succesvol leren en de latere carrière. Daarom is KIDDY trots het 4e kinderdagverblijf in Nederland te zijn met een pedagogisch keurmerk. KIDDY is vereerd om een bijdrage te mogen leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren).

Waaruit bestaat onze uurprijs?

Kwaliteit is belangrijk in de kinderopvang. Daarom zijn er wetten en regels én heeft uw kinderopvangorganisatie verschillende maatregelen genomen die leiden tot kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dat betekent dat de uurprijs van kinderopvang opgebouwd is uit verschillende kosten.

Waaruit is die kostprijs nu precies opgebouwd?

bijgaand overzicht is weergegeven waar de kosten van kinderopvang gemiddeld uit bestaan. Tussen organisaties kunnen deze kosten verschillen, als gevolg van een ander personeelsbestand of verschil in huisvestingskosten. Zo heeft gemiddeld gesproken een kinderdagverblijf in het centrum van Amsterdam hogere huisvestingslasten dan een gelijkwaardig kinderdagverblijf in een buitenwijk van Terneuzen. Bron: Brancherapport Kinderopvang

Het overgrote deel van de kosten wordt gevormd door personeelskosten. Kinderopvang is een arbeidsintensieve dienst. Per aantal kinderen is vastgesteld hoeveel pedagogisch medewerkers de kinderopvang verzorgen. Dit komt ook tot uiting in de uurprijs. Deze uurprijs is voor een groot deel ter dekking van de personeelskosten.

Een andere belangrijke kostenpost voor kinderopvang is de huisvesting. Gemiddeld is deze kostenpost zo’n 15 %, maar dit kan oplopen tot 20% van de kosten. Ook dit is een belangrijke kostencomponent die terugkomt in de uurprijs. Voor kinderopvang moeten allerlei materialen gekocht worden en overige kosten worden betaald (van uitstapje tot voedsel, van elektriciteit tot verzekering). Gemiddeld is dit percentage 12 % van de kosten, maar varieert ook van 10 tot 15 %.

Uurtarieven 2023

Onze uurtarieven bedragen in 2023

KDV Kiddy

49 weken (3 weken bouwvak regio zuid geen opvang) € 10,36
52 weken € 9,95

IKC Achterberg/KDV Tijgertjes

40 weken € 10,42

PSZ Glorieux en Dongen-Vaart

40 weken € 9,95

BSO

40 weken naschools: € 9,59
52 weken (naschools en vakantieopvang): € 9,11
Losse vakantieopvang: € 9,59

Omdat wij werken met vaste dagdelen (en niet met losse uren) en meerdere uurtarieven adviseren wij u een vrijblijvende offerte aan te vragen waarmee u zelf de hoogte van de kinderopvangtoeslag kunt berekenen.
Het maximale uurtarief waarover u in 2023 kinderopvangtoeslag ontvangt is voor de dagopvang (0 t/m 4 jaar) € 9,12.*
Het maximale uurtarief waarover u in 2023 kinderopvangtoeslag ontvangt is voor de buitenschoolse opvang € 7,85.*  

* Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend