Gemeente Peuterspeelgroepen

Tarieven 2018

Peuterspeelgroep-arrangementen

De netto-kosten per maand voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag bedragen in 2018 afhankelijk van het bruto jaarinkomen tussen de € 15,60 en € 33,00 per maand. In de maanden juli en augustus ontvangen ouders geen factuur.
Deze gemeentelijk gesubsidieerde peutergroepen zijn in 40 schoolweken 2 vaste werkdagen per week 2,5 uur geopend.
Deze dagdelen en de adressen van deze gemeentelijk gesubsidieerde peuterspeelgroepen vindt u onder het kopje LOCATIES 

Wanneer recht op kinderopvangtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De opvang van je eerste en tweede kind moet plaatsvinden bij een geregistreerd kinderverblijf of een geregistreerde gastouder. Dit geldt zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang.
  • Per kind kun je maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag gebruiken.
  • Of je recht hebt op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen, maar ook van het aantal uren dat jij en je partner werken en het arbeidsinkomen dat jullie hebben.
  • Ook als je niet werkt heb je recht op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als je een (re)integratietraject volgt, een inburgeringscursus doet of als je studeert.
Zelf checken waar jij recht op hebt? Klik https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

De hiertoe benodigde berekening van de maandelijks opvangkosten ontvangt u vrijblijvend van ons nadat wij uw inschrijfformulier digitaal hebben ontvangen.