Peuterspeelgroep de ottertjes

Otterdonk 5
5103 GN Dongen

LRK-NUMMER 769351682
40 weken opvang alle weken behalve de schoolvakanties
wo-ochtend
Opvangtijden
8.30-12.15
Collectieve sluitingsdagen:

Deze opvanglocatie is in alle schoolvakanties van de regio Zuid gesloten .

Peuteropvang, wat is dat?

Wilt u ook graag dat uw kind speelt met leeftijdsgenootjes, maar bent u niet op zoek naar opvang voor de hele dag? Dan is de peuteropvang in basisschool de Vlinderboom voor u een prima keuze. Peuters maken hier spelenderwijs kennis met dagelijkse dingen, ontmoeten leeftijdsgenootjes, maken plezier en kunnen in hun eigen tempo vaardigheden op doen.

Goede voorbereiding op de basisschool
Peuteropvang in de wijk Biezen is een geweldige voorbereiding op de basisschool. Het is bovendien heel erg leuk! Uw kind leert spelenderwijs en ervaart dat het vaak meer kan dan het dacht. Dit geeft zelfvertrouwen! Er is veel tijd voor de kring, buiten spelen, knutselen, zingen en nog veel meer. We hanteren een vaste activiteitenritme en een overzichtelijke groepsinrichting met speelhoeken zonder dat het te schools wordt. Hierdoor voelt uw kind zich snel thuis bij ons. De vaste leidsters kennen ieder kind en geven extra aandacht waar nodig. Als uw kind twee jaar is, kan het al starten op de peuteropvang. In een vaste groep met maximaal zestien kinderen kan uw kind spelen, ontdekken en leren.

Voor wie is de peuteropvang?

Peuteropvang voor ouders van peuters die binnenkort naar de basisschool De Noorderpoort en Biezenkring gaan is er voor kinderen van drie tot vier jaar. U kunt voor de bekostiging van deze peutergroep kinderopvangtoeslag aanvragen. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl

Ontwikkelingsondersteuning
Peuters leren bij ons samen spelen, delen en omgaan met regels en afspraken. De taalontwikkeling van uw peuter stimuleren we door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen. De aansprekende Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE-) methode Piramide is voor ons een leidraad bij de invulling van deze spelochtend. Deze methode is leuk voor alle kinderen.