Stimulering van de ontwikkeling

VVE methode Piramide helpt onze pedagogisch medewerkers om jonge kinderen goed te begeleiden. Met Piramide stimuleren wij uw jonge kind(eren) op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten en thema’s krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld om hen heen. Piramide is opgebouwd rondom projecten/thema’s die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer. Ieder jaar staan dezelfde thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van uw kind(eren). Meer lezen? Kijk op http://www.cito.nl/onderwijs/vroeg%20en%20voorschoolse%20educatie/piramide.aspx

Voorlezen

Onderzoek heeft uitgewezen dat interactief voorlezen een positieve bijdrage levert aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de rekenontwikkeling én de fantasie en het leervermogen van een kind. In alle 0-4 jarige groepen wordt er door onze pedagogisch medewerkers met grote regelmaat voorgelezen. Elk jaar nemen wij deel aan de nationale voorleesdagen en is er voor ouders en hun jonge kinderen een gezellig voorleesontbijt.

KIDDY heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het praktische boek voor professionals; INTERACTIEF VOORLEZEN VOOR BABY’S, DREUMESEN. PEUTERS EN KLEUTERS van uitgeverij Delubas en Cito. Veel van de foto’s in dit boek voor pedagogisch medewerkers, peuterleidsters, gastouders, leerkrachten en voorlees coördinatoren zijn gemaakt in Kindercentrum Kiddy in Dongen. Neem in kijkje in het digitale exemplaar op www.delubas.nl/nieuwsbriefmap/bladerversies/interactiefvoorlezen/