Tarieven BSO Okido

Tarieven 2016

Wat kost het u echt per uur? (rekenvoorbeeld)

Rekenvoorbeeld indien u een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van €50.000 heeft bij 1 hele dag opvang (51 weken per jaar)
Verdient u minder dan € 50.000 per jaar, dan betaalt u minder. Verdient u meer dan €50.000 per jaar, dan betaalt u meer.


 KID factuur
belasting toeslag
1e kind
€ 129,38
€ 90,63
   kosten ouder
per uur
   € 38,75
€ 2,03 
     
   KID factuur
belasting toeslag
2e kind
€ 129,28
€ 114,05 
   kosten ouder
per uur
   € 15,33
€ 0,80Op de website van de belastingdienst kunt u uw eigen proefberekening maken.

Opvang-arrangementen
51 weken incl. vakantie opvang
uurprijs
Naschool (15.15-18.15)

in vakantieweken (7.30-18.00)
woensdag/vrijdag vanaf 12.00

€ 7,01
40 weken tijdens schoolweken

Naschool (15.15-18.15)
woensdag/vrijdag vanaf 12.00

 € 7,15
Voorschools ontbijt (VSO)
 
In schoolweken (7.30-8.30)

 € 7,57
Mini BSO
 
Vrijdagochtend (8.30-12.00)
 € 7,01
   
Vakantie opvang
 
 Flexibele opvang in schoolvakanties
 € 7,15