Gemeente Peuterspeelgroepen

Tarieven 2017

Peuterspeelgroep-arrangementen

De netto-kosten per maand voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag bedragen in 2017 afhankelijk van het bruto jaarinkomen tussen de € 11,22 en € 81,15 per maand. In de maanden juli en augustus ontvangen ouders geen factuur.
Deze gemeentelijk gesubsidieerde peutergroepen zijn in 40 schoolweken 2 vaste werkdagen per week 2,5 uur geopend.
Deze dagdelen en de adressen van deze gemeentelijk gesubsidieerde peuterspeelgroepen vindt u onder het kopje LOCATIES

Voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag is er goed nieuws: de kinderopvangtoeslag is dit jaar omhoog gegaan. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er extra geld voor de kinderopvang uitgetrokken. Dit geldt zowel voor de buitenschoolse opvang als de dagopvang.

Vanaf 2017 komt er jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 136 miljoen euro voor de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed krijgen. Bijna elke ouder met kinderen in de opvang gaat er in 2017 financieel op vooruit, zowel bij het eerste kind als het tweede kind. De meevaller zit tussen enkele tientjes tot ruim 900 euro. Vooral ouders in de midden en hoge inkomensgroepen gaan vanaf dit jaar veel minder voor kinderopvang betalen.

Wanneer recht op kinderopvangtoeslag?

Om in 2017 in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De opvang van je eerste en tweede kind moet plaatsvinden bij een geregistreerd kinderverblijf of een geregistreerde gastouder. Dit geldt zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang.
  • Per kind kun je maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag gebruiken.
  • Of je recht hebt op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen, maar ook van het aantal uren dat jij en je partner werken en het arbeidsinkomen dat jullie hebben.
  • Ook als je niet werkt heb je recht op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als je een (re)integratietraject volgt, een inburgeringscursus doet of als je studeert.
Zelf checken waar jij recht op hebt? Klik https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

De hiertoe benodigde berekening van de maandelijks opvangkosten ontvangt u vrijblijvend van ons nadat wij uw inschrijfformulier digitaal hebben ontvangen.